"Hai, Amigo!"

  Soalan temu bual
1 Namakan semua keadaan objek Thread.
2 Apakah keadaan yang mungkin bertukar kepada benang apabila ia memasuki blok yang disegerakkan?
3 Keadaan apakah yang akan dimasukkan oleh benang apabila kaedah tunggu() dipanggil?
4 Keadaan apakah yang akan dimasukkan oleh benang jika tunggu(500) dipanggil?
5 Keadaan apakah yang akan dimasukkan oleh benang apabila kaedah notify() dipanggil?
6 Keadaan apakah yang akan dimasukkan oleh benang apabila kaedah notifyAll() dipanggil?
7 Tiga utas dalam blok disegerakkan dipanggil wait() pada objek mutex.
Apakah keadaan yang akan dimasukkan oleh utas ini jika utas keempat memanggil notifyAll()?
8 Apakah perbezaan antara join(500) dan tunggu(500)?
9 Apakah perbezaan antara tunggu(500) dan tidur(500)?
10 Keadaan apakah yang akan dimasukkan oleh benang apabila kaedah hasil() dipanggil?