3.1 pernyataan if-else

Pengendali yang paling biasa dalam JavaScript, sama seperti dalam Java, ialah if-else. Ia berfungsi sama. Contoh:

var x = 1;
if (x == 1) {
    console.log("one");
  }
else {
    console.log("unknown");
  }

if-elsemungkin bersarang, dan blok elsemungkin hilang. Semuanya sama seperti di Jawa.

3.2 Gelung untuk, manakala, untuk dalam

Gelung for dalam JavaScript berfungsi dengan cara yang sama seperti dalam Java. Dan tidak hairanlah, mereka berdua menyalin tingkah lakunya dari bahasa C ++. Umumnya tiada perbezaan. JavaScript juga mempunyai breakdan operator continue. Tiada kejutan. Contoh:

var s = 0;
for (var i=0; i<10; i++)
  s += i;
console.log(s);

Terdapat juga kitaran whiledan do.while. Mereka berfungsi sama seperti dalam Java dan C++.

Daripada yang menarik: terdapat analog kitaran for each, dipanggil for in. Inilah rupanya:

var obj = {a: 1, b: 2, c: 3};
  for (var key in obj)
   console.log( obj[key] );

Tidak seperti bahasa Java, di sini pembolehubah keysecara berurutan mengambil nilai kekunci objek obj. Untuk mendapatkan nilai mengikut kunci, anda perlu menulisobj[key];

3.3 Pengecualian

JavaScript menyokong kerja dengan pengecualian, tetapi oleh kerana tiada penaipan biasa, semua pengecualian mempunyai tepat satu jenis - Error.

Untuk bekerja dengan pengecualian, terdapat operator try-catch-finallyyang berfungsi serupa dengan operator dari Java.

Contoh:

  try {
   throw new Error("JavaScript support exceptions");
  }
  catch(e) {
    console.log(e);
  }