3.1 if-else na pahayag

Ang pinakakaraniwang operator sa JavaScript, tulad ng sa Java, ay if-else. Gumagana ito nang eksakto pareho. Halimbawa:

var x = 1;
if (x == 1) {
    console.log("one");
  }
else {
    console.log("unknown");
  }

if-elsemaaaring nested, at ang block elseay maaaring nawawala. Ang lahat ay pareho sa Java.

3.2 Mga loop para sa, habang, para sa in

Ang para sa loop sa JavaScript ay gumagana sa parehong paraan tulad ng sa Java. At hindi nakakagulat, pareho nilang kinopya ang pag-uugali nito mula sa wikang C ++. Sa pangkalahatan, walang mga pagkakaiba. Ang JavaScript ay mayroon ding breakat mga operator continue. Walang sorpresa. Halimbawa:

var s = 0;
for (var i=0; i<10; i++)
  s += i;
console.log(s);

Mayroon ding mga cycle whileat do.while. Ang mga ito ay eksaktong kapareho ng sa Java at C++.

Mula sa kawili-wili: mayroong isang analogue ng cycle for each, na tinatawag na for in. Narito ang hitsura nito:

var obj = {a: 1, b: 2, c: 3};
  for (var key in obj)
   console.log( obj[key] );

Hindi tulad ng wikang Java, dito ang variable ay keysunud-sunod na kumukuha ng mga halaga ng mga susi ng bagay obj. Upang makakuha ng halaga sa pamamagitan ng susi, kailangan mong magsulatobj[key];

3.3 Mga Pagbubukod

Sinusuportahan ng JavaScript ang pagtatrabaho sa mga pagbubukod, ngunit dahil walang normal na pagta-type, lahat ng mga pagbubukod ay may eksaktong isang uri - Error.

Upang gumana nang may mga pagbubukod, mayroong isang operator try-catch-finallyna gumagana katulad ng operator mula sa Java.

Halimbawa:

  try {
   throw new Error("JavaScript support exceptions");
  }
  catch(e) {
    console.log(e);
  }