2.1 Inleiding tot tags

HTML-documentsDe opmaak is gebaseerd op tags . Wat is een tag ?

Tags werden in de jaren '70 uitgevonden zodat mensen service-informatie konden toevoegen aan documenten voor programma's die deze documenten verwerken.

Tag- dit is een sleutelwoord (functioneel), meestal in het Engels, dat tussen punthaken (meer en minder tekens) is geplaatst, zodat programma's tags en gewone woorden in het Engels niet verwarren.

De tag kan ook diverse service-informatie bevatten die nuttig kan zijn voor het programma dat het document verwerkt.

Voorbeeldtekst met een tag:

<a href="http://codegym.cc/about">
  Link to something interesting
</a>

In dit voorbeeld zien we de tekst, de "a"-tag, evenals service-informatie - de tag-attributen. Hieronder kom je meer over ze te weten.

2.2 Soorten tags: openen, sluiten, lege tag

Tags zijn van verschillende typen. Ten eerste zijn ze enkel en dubbel. De meest voorkomende zijn gepaarde tags . En zoals je waarschijnlijk al geraden hebt, gaan ze altijd in paren. Ze worden ook wel openen en sluiten genoemd.

De openingstag is slechts een trefwoord tussen driehoekhaken. Voorbeeld:

<h1>

De afsluitende tag is vergelijkbaar met de openingstag, maar het trefwoord wordt voorafgegaan door een schuine streep. Voorbeeld:

</h1>

De openingstag kan service-informatie bevatten - attributen, de afsluitende tag - nee . De starttag is altijd de eerste van een paar. De afsluitende tag mag NIET eerst in de tekst komen, en daarna de openingstag. Dit HTML-documentis niet geldig.

Enkele tags hebben geen afsluitende tag. De lijst met dergelijke tags wordt bepaald door HTML-standard. Voorbeelden van dergelijke tags:

 • <br>- regeleinde;
 • <img>- afbeelding.

Overigens kan een gepaarde tag, als deze geen informatie bevat, in verkorte vorm worden geschreven . Voorbeeld:

<h1/>

Dit is geen enkele tag, maar een lege paartag. Het is alsof zowel gesloten als open tags tegelijkertijd zijn. Het verschilt van de gesloten tag doordat de schuine streep zich aan het einde bevindt (vóór de tweede driehoekige haak).

2.3 Tagboom

En meer belangrijke informatie over gepaarde tags. Er kunnen er veel in een document voorkomen en ze kunnen worden genest. Wat betekent het? Dit betekent dat elke tekst erin HTML-documentkan worden omkaderd (verpakt) met tags, zelfs als deze andere tags bevat. Voorbeeld:

<html>
  plain text
    <a href="http://codegym.cc/about">
      Link to something interesting
     </a>
   some other text
</html>

Grofweg kan in de html-tekst een opeenvolging van tags voorkomen:

<h1> <h2> </h2> </h1>

Maar het kan niet zijn:

<h1> <h2> </h1> </h2>

Als de start-tag <h2>zich binnen een <h1>-tag-paar bevindt, moet de overeenkomende eind-tag </h2>zich ook binnen een <h1>-tag-paar bevinden.

Zo vormen alle documenttags een soort tagboom . Eerst komt de tag op het hoogste niveau die het hele document omvat, meestal genaamd <html>, het heeft onderliggende tagparen, ze hebben hun eigen tagparen, enzovoort.

Eigenlijk ziet het programma dat een document met tags verwerkt het precies zo - als een tagboom met wat tekst erin.

2.4 Eigenschappen

Informatie over tags zou niet volledig zijn als we het niet hadden over attributen. Enkele tags en starttags van gepaarde tags kunnen . Deze attributen bevatten nuttige informatie over de inhoud van de tag.

Een tag kan verschillende attributen bevatten en ze hebben de volgende algemene vorm:

<tag name1="value1" name2="value2">

Elk attribuut wordt gespecificeerd als een paar Nameen meaning. Er kan een willekeurig aantal attributen zijn.

«<»Maar een ervaren programmeur zal meteen de vraag stellen: wat moet je doen als je tekst met tekens of «>»aanhalingstekens als attribuutwaarde moet gebruiken?

Symbool naam Symbool HTML-invoer
dubbel aanhalingsteken " "
Ampersand & &
Minder dan symbool < <
Meer symbool > >
Ruimte  
alleenstaande citaat ' '