java.io

På dette nivået utforsket vi input- og outputstrømmer og ble kjent med metodene deres. Hvis du føler at du fortsatt ikke helt har fått med deg I/O i Java, kan vi fortsette samtalen og analysere noen eksempler på I/O i praksis. Ikke noe vanskelig – bare les artikkelen med tittelen " Input/output in Java. FileInputStream-, FileOutputStream- og BufferedInputStream-klasser ".

Øv med BuffreredReader- og InputStreamReader-klassene