CodeGym /Blog Java /Poland /Instrukcje IF ELSE w Java
Autor
John Selawsky
Senior Java Developer and Tutor at LearningTree

Instrukcje IF ELSE w Java

Opublikowano w grupie Poland
Instrukcja if else w Java to instrukcja warunkowa. W Javie warunki są używane jak w matematyce, umożliwiają porównania, które dają wyniki logiczne. Możesz zatem sprawdzić dane wejściowe, aby zobaczyć jak wypada ich porównanie ze statycznym zestawem zdefiniowanych przez Ciebie wartości. Ponieważ wynik jest wartością logiczną, możliwe są tylko dwa wyniki: 0 lub 1; czyli fałsz lub prawda. Instrukcja if else w Java może być zapisana na dwa podstawowe sposoby. Pierwszy to proste wyrażenie if then (jeżeli to) w Java. Drugi to if-then-else. Użycie instrukcji else do zdefiniowania dodatkowej ścieżki, daje tej instrukcji warunkowej dużą elastyczność. Instrukcje IF ELSE w Java - 1

Składnia instrukcji IF w Java

Instrukcja IF w Java używa następującej składni:

	If (condition) {
		//do this code
	}
Jeżeli warunek zwraca wartość logiczną prawda, wykonywany jest kod umieszczony w klamrach. Jeżeli zwrócona zostanie wartość fałsz, kod w klamrach jest pomijany. Przeanalizuj ten fragment kodu.

	int a = 20;
	if (a%2 == 0) {
		System.out.println(a + " is even.");
	}
	…
Wynik powyższego kodu to "20 jest parzyste." Testowany warunek sprawdza jaką wartość ma reszta z dzielenia wskazanej liczby całkowitej przez 2. Korzystanie z instrukcji if jest w Javie dobrym sposobem na sprawdzenie co się dzieje podczas debugowania kodu. Jeżeli kod nie realizuje zaplanowanej funkcji, możesz umieścić w nim warunek wyświetlający potwierdzenie, gdy zadziała zgodnie z oczekiwaniem. W ten sposób możesz zawęzić poszukiwania obszaru, w którym kod działa nieprawidłowo.

Składnia Java dla instrukcji If Else

Składnia if else w java wygląda następująco:

	if (condition) {
		//do this code
	} else {
		//do this code
	}
Jak widzisz, dodając instrukcję else możesz utworzyć drugi zestaw instrukcji, które zostaną wykonane, gdy warunek zwróci wartość fałsz. Dodajmy instrukcję else do naszego oryginalnego kodu i umieśćmy całość w prostej pętli for z rosnącym licznikiem.

	…
	for (int x = 1; x <=4; x++) {
		if (x%2 == 0) {
			System.out.println(x + "  is even.");
		} else {
			System.out.println(x + " is odd.");
		}
	}
Zmienna x przyjmuje na początku wartość 1, uruchamiana jest pętla a następnie sprawdzana jest instrukcja warunkowa. Ponieważ reszta z dzielenia 1 przez 2 jest różna od zera, porównanie zwraca wartość logiczną fałsz. Powoduje to pominięcie pierwszego bloku poleceń w instrukcji if i przejście do instrukcji else. Zatem wynik działania tej pętli będzie następujący:

	1 is odd.
	2 is even.
	3 is odd.
	4 is even.
To wygląda zabawnie ale możesz zastanawiać się, jakie jest praktyczne zastosowanie instrukcji if else w Java. W prawdziwym świecie sprawdzanie wartości logicznych prawda i fałsz jest niezwykle przydatne. Gra taka jak Fortnight używa instrukcji if else, aby określić, czy gracz trafił innego gracza, sprawdzając czy strzał trafił w określony hitbox (obszar trafienia). Narzędzie do sprawdzania haseł porównuje wprowadzone przez Ciebie dane z zapisanym hasłem i jeżeli są zgodne, potwierdza zalogowanie. W przeciwnym razie (else) informuje, że hasła nie pasują. Instrukcja if else w Java jest więc bardzo wszechstronna, jednak możesz jeszcze rozszerzyć jej funkcjonalność dodając kolejne warunki. Nazywamy to zagnieżdżoną instrukcją if else.

Zagnieżdżone instrukcja If Else i Else If w Java

Gdy zagnieżdżasz lub powtarzasz instrukcje if else w Java, tworzysz łańcuch warunków i dla każdego z nich sprawdzana jest wartość logiczna. Składnia wygląda następująco:

	if (condition) {
		//do this code
	} else if (condition) {
		//do this code
	} else if (condition) {
 		//do this code
	} else {
		//do this code
	}
Możesz powtarzać instrukcję else if tak długo jak chcesz, a system będzie kontynuował testowanie danych wejściowych. Ważne jest aby pamiętać, że gdy warunek zwróci wartość logiczną prawda, wykonany zostanie kod umieszczony w klamrach i program wyjdzie z całej sekcji if else.

Zagnieżdżone instrukcje If w Java

Możesz też zagnieżdżać instrukcje if bez warunku else. Zatem kod sprawdza po prostu, jeżeli to jest prawdą ORAZ to jest prawdą, wykonaj to. Spójrz na ten przykład:

	if (condition) {
		if (condition) {
			if (condition) {
				//do this code
			}
		}
	}
Widzimy, że program sprawdza trzy różne warunki przed uruchomieniem końcowego kodu w klamrach. Możemy użyć tego do sprawdzenia, czy wprowadzona liczba jest liczbą pierwszą. Spójrz na poniższy pseudokod, który sprawdza liczbę całkowitą x za pomocą zagnieżdżonych instrukcji if.

	if (x  > 1) {
		if (x is odd) {
			if (x modulo (every integer from 2 to x-1) != 0) {
				// integer is prime
			}
		}
	}
Instrukcje IF ELSE w Java - 2Ten kod wykonuje trzy testy:
  • Czy liczba jest większa od 1? Ponieważ 1 nie jest liczbą pierwszą.
  • Czy liczba jest nieparzysta? Ponieważ tylko liczby nieparzyste większe od 2 mogą być pierwszymi.
  • Czy liczba jest podzielna bez reszty przez inną liczbę z zakresu od 2 do x minus 1?
Jeżeli wszystkie trzy warunki są spełnione, liczba jest liczbą pierwszą.
Komentarze
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION