Hi, I need to admit that I have a huge problem with that task - I mean with comprehending what am I to do, please help. class BodyPart and class Finger: - their method containsBones needs to return: 1. instance of an Object and 2. String "yes" or "no" (depending on conditions) I have no idea how one method can return 2 parameters with different types. Any return statement closes the metod functionality. please help, I can't get it :( regards ------------------------------------- Muszę przyznać, że mam spory problem ze zrozumieniem, co tak na prawdę mam zrobić i prosiłbym Was o pomoc. klasa BodyPart • Metoda containsBones klasy BodyPart musi zwracać instancję Object. • Metoda containsBones klasy BodyPart powinna zwracać "Tak". klasa FInger • Metoda containsBones klasy Finger musi zwracać instancję Object. • Metoda containsBones klasy Finger powinna zwracać "Tak", jeśli metoda containsBones klasy BodyPart zwraca "Tak", a flaga isArtificial przyjmuje wartość false. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, wówczas zwraca "Nie". Nie rozumiem jak jedna metoda containsBones może zwracać 2 parametry różnego typu. Ma zwracać zarówno instancję Object jak i String "Tak" lub "Nie" w zależności od warunków. Każde: return ...; w metodzie kończy przecież jej działanie. Pomóżcie proszę, bo siedzę nad tym i nie dociera do mnie nawet cień zrozumienia. Pozdrawiam