package pl.codegym.task.task03.task0307;

/*
Witaj, StarCraft!
*/

public class Solution {
  public static void main(String[] args) {
    //tutaj wpisz swój kod
    Zerg zerg = new Zerg();
    zerg.imie = "barnaba";
    Zerg zerg1 = new Zerg();
    zerg.imie = "barnaba1";
    Zerg zerg2 = new Zerg();
    zerg.imie = "barnaba2";
    Zerg zerg3 = new Zerg();
    zerg.imie = "barnaba3";
    Zerg zerg4 = new Zerg();
    zerg.imie = "barnaba4";
    Protoss protoss = new Protoss();
    protoss.imie = "barnaba5";
    Protoss protoss1 = new Protoss();
    protoss.imie = "barnaba6";
    Protoss protoss2 = new Protoss();
    protoss.imie = "barnaba7";
    Terranin terranin = new Terranin();
    terranin.imie = "barnaba9";
    Terranin terranin1 = new Terranin();
    terranin.imie = "barnaba10";
    Terranin terranin2 = new Terranin();
    terranin.imie = "barnaba11";
    Terranin terranin3 = new Terranin();
    terranin.imie = "barnaba12";

    }

  public static class Zerg {
    public String imie;
  }

  public static class Protoss {
    public String imie;
  }

  public static class Terranin {
    public String imie;
  }
}