i'm suck, im trying to do like this, but idk why it don't wanna work hah ;s Ktoś ma jakieś ukierunkowanie, dlaczego nie pyta o liczby?