Metoda initializeIdAndName musi ustawiać id obiektu User i pola definicji zgodnie z przekazanymi argumentami, a następnie zwracać obiekt. The initializeIdAndName method must set the User object id and definition fields according to the arguments passed, and then return the object. Output: Imię użytkownika to null, id = 0 Imię użytkownika to null, id = 0 Errors: Method 'initializeIdAndName(long, java.lang.String)' is never used: 20 Parameter 'id' is never used: 20 Parameter 'name' is never used: 20 This req item 4). refers to the User class or the interface DBObject?