Otrzymuje ten komunikat: Upewnij się, że metoda main posiada wyrażenie switch oparte o args[0]. It receives this message: Make sure the main method has a switch expression based on args[0].