Proszę powiedzieć, czy dobrze rozumiem całą strukturę tego zadania ? Metoda printObwodKola ...czyli nasz Objekt ma nazwę Solution, zadeklarowana metoda main i tu musimy określić jak nazywa się to zadanie (nazwa funkcji) ma wykonać program "printObwodKola", tu od razu deklarujemy, że jest to słowo o wartości 5 , typ złożony String. W dalszej części deklarujemy, zmienną tej klasy o nazwie "printObwodKola", zmienna typu prostego int o nazwie promien. Wynik działania określamy zmienną typu prostego double. System.out.printl określa, co ma być pokazane na ekranie. Chcę /muszę od samego początku wszystko jasno sobie w głowie ułożyć. Proszę o korektę błędnego rozumowania.