Program kompiluje się, zwraca pozornie prawidłowy wynik, jednak podczas sprawdzania, negatywnie jest weryfikowany warunek "Wyświetlany tekst musi spełniać wszystkie warunki zadania." (niezależnie od wprowadzanych imion). Gdzie popełniony jest błąd?