Wystarczy napisać w metodzie print wiersz służący do odczytu na ekranie. String s ma już swój tekst, wiec wystarczy napisać, polecenie odczytu stringu na ekranie :)