Cześć, Czy w tym zadaniu trzeba było dodać jedną zmienną żeby wywołać kolejny konstruktor? Konstruktor domyślny Konstruktor z jednym parametrem, Konstruktor z dwoma parametrami, Konstruktor z trzeba parametrami razem wynosi 4. Niestety przy walidacji wyskakuje błąd, że konstruktory są tylko 3. Dodałem dodatkową zmienna i wywołałem jeszcze jeden konstruktor z czterema parametrami, który wywoływał konstruktor z trzema parametrami i wtedy zadziałało. Ktoś też tak zrobił?