metoda min abcd musi wykorzystywać aby jak to zrobić?