package pl.codegym.task.task02.task0202; /* Skąd pochodzi Osoba? */ public class Solution { public static void main(String[] args) { //tutaj wpisz swój kod Osoba Osoba; Osoba = new Osoba(); } public static class Osoba { //tutaj wpisz swój kod String imie="osoba"; int wiek; int pieniadze; int waga ; } }