Napisałem kod i działa, nie do końca wiem dlaczego musiałem użyć "<=" , samo "<" zwracało nie zaliczone zadanie. package pl.codegym.task.task02.task0216; /* Najmniejsza z trzech liczb */ public class Solution { public static int min(int a, int b, int c) { //tutaj wpisz swój kod if (a <= b && a <= c) { return a; } else if (b <= a && b <=c) { return b; } else { return c; } } public static void main(String[] args) throws Exception { System.out.println(min(1, 2, 3)); System.out.println(min(-1, -2, -3)); System.out.println(min(3, 5, 3)); System.out.println(min(5, 5, 10)); } }