package pl.codegym.task.task04.task0412; /* Liczby dodatnie i ujemne */ import java.io.*; public class Solution { public static void main(String[] args) throws Exception { //tutaj wpisz swój kod BufferedReader reader = new BufferedReader (new InputStreamReader(System.in)); String sliczba = reader.readLine(); int liczba = Integer.parseInt(sliczba); if (liczba > 0) { liczba=liczba*2; System.out.println(liczba); } if else (liczba < 0) { liczba = liczba+1; System.out.println(liczba); } else { System.out.println(liczba); } } }