• Zadeklaruj zmienną stanowiącą listę liczb całkowitych i natychmiast ją zainicjalizuj. • Wczytaj 10 liczb całkowitych z klawiatury i dodaj je do listy. Chciałbym zaznaczyć, że program się kompiluje.