Jak naciskam odblokuj lekcję dostaję informację, że lekcja nie została znaleziona. Jak naprawić ten błąd?