package pl.codegym.task.task05.task0514; /* I programista stworzył człowieka */ public class Solution { static class Osoba { String imie; int wiek; public static void main(String[] args) { Osoba osoba1=new Osoba(); osoba1.inicjalizuj("wacek",2); public void inicjalizuj(String imie, int wiek) { this.imie = imie; this.wiek = wiek; } //tutaj wpisz swój kod } }