package pl.codegym.task.task04.task0410; /* Śmiało, szczęśliwa siódemko! */ public class Solution { public static void main(String[] args) { sprawdzPrzedzial(60); sprawdzPrzedzial(112); sprawdzPrzedzial(10); } public static void sprawdzPrzedzial(int a) { if ((a>=50)&(a<=100)){ System.out.println("Liczba " + a + " znajduje się w tym przedziale"); } else{ System.out.println("Liczba " + a + " nie znajduje się w tym przedziale");//tutaj wpisz swój kod }} }