Mój output to: lira luz luz puzon Legionowo Legionowo karaluch