– Cześć, Amigo! Niedługo interfejsy będą Ci się śniły po nocach. Gdybym był Tobą, to w ogóle bym się nie kładł. Nie ma szans! Ha, ha! Oto kilka małych zadanek dla Ciebie. Niechaj interfejsy na zawsze pozostaną w Twojej głowie.

3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 2lekcja 9
Niedostępne
Polatamy?
Napisz swój własny publiczny interfejs CanFly. Dodaj do niego dwie metody.
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 2lekcja 9
Niedostępne
Lataj, biegaj i pływaj
Napisz publiczne interfejsy CanFly, CanRun i CanSwim. Do każdego interfejsu dodaj jedną metodę.
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 2lekcja 9
Niedostępne
Jedz, lataj i ruszaj się
Publiczne interfejsy CanFly, CanMove i CanEat zostały już napisane. Dodaj te interfejsy do klas Dog, Car, Duck i Airplane.
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 2lekcja 9
Niedostępne
Stworzenie człowieka
Dane są publiczne interfejsy CanFly, CanRun i CanSwim. Dodaj te interfejsy do klas Human, Duck, Penguin i Airplane.
3
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 2lekcja 9
Niedostępne
Klasa Human i interfejsy CanRun i CanSwim
Napisz klasę publiczną Human oraz publiczne interfejsy CanRun i CanSwim. Do każdego interfejsu dodaj jedną metodę. Dodaj te interfejsy do klasy Human, ale nie implementuj metod. Zadeklaruj klasę Human jako abstrakcyjną.