– Cześć, Amigo! Mam dobre wieści! Zaangażowałem się w prace nad super dokładnym przewidywaczem!

– Super. I co on takiego robi? Potrafi przewidzieć, kiedy zostanę super programistą?

– Hej, nie tak szybko, mój młody przyjacielu! Nie przewidywałem jeszcze tak dalekiej przyszłości, ale wiem, że...

– Że co?!

– ...zobaczyłem, jak przychodzisz do mnie z pytaniami w związku z tematami, które przerabiałeś w tym tygodniu. Dzięki temu mogłem od razu przygotować dla Ciebie dodatkowe zadania: pomogą Ci wszystko zrozumieć.

Jak używać polimorfizmu

– Główną zaletą polimorfizmu jest elastyczność. Z jednej strony, możesz pracować z wieloma typami danych tak, jakby były one tego samego typu. Z drugiej strony, możesz zachować specjalne zachowanie obiektów. Kiedy potrzebne jest rzutowanie do wspólnego typu i kiedy potrzebujemy ich pewnych określonych cech? Przeanalizujmy to.

Jak działa nadpisywanie metod

Zapoznałeś się już z przeciążaniem metod. – Teraz czas, aby dowiedzieć się czegoś o nadpisywaniu klas. Pomoże Ci ono, kiedy będziesz potrzebować wspólnej metody, aby przeprowadzić różne działania zależnie od klasy, która jest wywołana. Wszystko jest możliwe! Ważne jest, by wiedzieć, jak to zrobić :)

Dlaczego interfejsy są w Javie niezbędne

Ta lekcja stanowi luźny, a zarazem szczegółowy, opis tego, czym są interfejsy i dlaczego zostały wprowadzone do języka. Nauczysz się także o popularnych interfejsach w Javie. Przygotuj się! Ten temat będzie kontynuowany!

Domyślne metody w interfejsach

Każda kolejna wersja Javy różni się poprzednich. Wersja ósma wprowadza koncepcję domyślnych metod w interfejsach. Pozwala to na definiowanie domyślnych metod i implementowanie ich wewnątrz interfejsu. Przykłady i wyjaśnienia znajdziesz w tej lekcji.

Konkretne przykłady klas abstrakcyjnych w Javie

Poznałeś już lepiej klasy abstrakcyjne. Zdążyłeś się dowiedzieć, że są jak „puste pola” Twoich przyszłych klas. Ale czy wszystkie metody takiej klasy muszą być abstrakcyjne? I dlaczego w Javie nie ma wielokrotnego dziedziczenia? Oto „rada” od mojego super dokładnego przewidywacza: materiał z tej lekcji przygotuje Cię odpowiednio do następnego poziomu.