"Chà, xin chào, Amigo! Tin tốt đây! Tôi đang hoàn thành công việc về một công cụ dự đoán siêu chính xác!"

"Thật tuyệt. Nó làm được gì? Nó có dự đoán được khi nào tôi sẽ trở thành một lập trình viên tuyệt vời không?"

"Này, đừng vội, người máy trẻ tuổi của tôi! Tôi không nhìn xa đến thế, nhưng tôi đã biết rằng..."

"Cái gì?!"

"…Tôi thấy rằng bạn sẽ đến gặp tôi với các câu hỏi về các chủ đề bạn đã học trong tuần này. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị trước các tài liệu bổ sung cho bạn: chúng sẽ giúp bạn tìm ra mọi thứ."

Cách sử dụng đa hình

"Ưu điểm chính của tính đa hình là tính linh hoạt. Một mặt, bạn có thể làm việc với nhiều loại dữ liệu như thể chúng là cùng một loại. Mặt khác, bạn vẫn có thể duy trì hành vi chuyên biệt của các đối tượng. Khi nào bạn cần chuyển sang một loại chung loại và khi nào thì bạn cần những đặc điểm cụ thể? Chúng ta sẽ nói về điều này .

Cách ghi đè phương thức hoạt động

Bạn đã quen thuộc với nạp chồng phương thức. Đã đến lúc tìm hiểu về các lớp ghi đè . Điều này sẽ giúp bạn khi bạn cần một phương thức chung để thực hiện các hành động khác nhau tùy thuộc vào lớp mà nó được gọi. Mọi thứ đều có thể! Quan trọng là biết cách :)

Tại sao các giao diện lại cần thiết trong Java

Bài học này cung cấp một mô tả chi tiết và thoải mái về giao diện là gì và tại sao chúng xuất hiện trong ngôn ngữ. Và bạn sẽ tìm hiểu về các giao diện Java phổ biến. Chuẩn bị cho mình! Chủ đề này có phần tiếp theo!

Các phương thức mặc định trong giao diện

Mọi phiên bản Java đều khác với những phiên bản trước đó. Phiên bản tám đã giới thiệu khái niệm về các phương thức mặc định trong các giao diện. Điều này cho phép bạn xác định các phương thức mặc định và triển khai chúng bên trong một giao diện. Bạn sẽ tìm thấy các ví dụ và giải thích trong bài học này .

Ví dụ cụ thể về lớp trừu tượng trong Java

Bạn đã làm quen với các lớp trừu tượng. Bạn đã biết rằng chúng giống như 'khoảng trống' cho các lớp học trong tương lai của bạn. Nhưng có phải tất cả các phương thức của một lớp như vậy phải trừu tượng không? Và tại sao Java không có đa kế thừa? Đây là 'mẹo' từ công cụ dự đoán siêu chính xác của tôi: tài liệu từ bài học này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho cấp độ tiếp theo.