image-pol-01-05

– Cześć. Nazywam się Laga Bilaabo. Jestem istotą pozaziemską i lekarzem na tym statku. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy.

– Ja również.

– Na mojej macierzystej planecie używamy zaawansowanego języka programowania Pascal zamiast zacofanego języka Java. Spójrz na to porównanie kodu Java i Pascal:

Java Pascal
public class MojaPierwszaKlasa
{
  public static void main(String[] args)
  {
   int a, b, c;
   String s1, s2;
   System.out.println("Wprowadź dwie liczby");
   a = new Scanner(System.in).nextInt();
   b = new Scanner(System.in).nextInt();
   c = a + b;
   System.out.println("Suma to " + c);
  }
}
Program MojPierwszyProgram;
Var
  a, b, c: Integer;
  s1, s2: String;
Begin
  WriteLn("Wprowadź dwie liczby");
  ReadLn(a);
  ReadLn(b);
  c := a + b;
  WriteLn("Suma to ", c);
End.

– To ten sam program, ale napisany w dwóch różnych językach. Jak widać, wersja w Pascalu ma mniej linii, co świadczy o tym, że Pascal jest lepszy od Javy.

– Uznałem, że ten przykład może pomóc Ci zrozumieć Javę, jeżeli wcześniej używałeś Pascala.

– Nie, nie używałem. Mimo to porównanie dwóch języków programowania jest interesujące.

– Słusznie. Będę zatem kontynuował.

– W Pascalu umieszczamy kod w ciele programu, procedurach lub funkcjach. W Javie ten proces jest uproszczony: ciało programu, procedury i funkcje zostały zastąpione funkcjami nazywanymi metodami.

Java Pascal
Metoda main
public static void main(String[] args)
{
  System.out.println("Ho-ho-ho!");
}
Ciało programu
Begin
  WriteLn("Ho-ho-ho!");
End.
Funkcja/metoda
double kwadrat(double a)
{
  return a * a;
}
Funkcja
Function Kwadrat(a: Real): Real
Begin
  Kwadrat := a * a;
End;
Funkcja zwracająca void (typ pusty)
void doubleWrite(String s)
{
  System.out.println(s);
  System.out.println(s);
}
Procedura
Procedure NapiszDwukrotnie(s: String);
Begin
  WriteLn(s);
  WriteLn(s);
End;

– W kolumnie z Pascalem widzę takie określenia, jak „ciało programu”, „funkcja” i „procedura”, ale w Javie wszystkie one są nazywane metodami. To trochę dziwne.

– My, istoty pozaziemskie, uważamy, że to bardzo dziwne. Ale ludzie lubią wszystko ujednolicać.

– W Javie cały kod jest częścią metody, więc nie trzeba nawet wpisywać słowa Function, jak w Pascalu, aby zadeklarować metodę.

– To wszystko jest bardzo proste. Jeśli linia kodu wygląda jak Typ + Nazwa, jest to deklaracja metody lub zmiennej. Jeśli po nazwie znajdują się nawiasy, to jest to deklaracja nowej metody. Jeśli nie ma nawiasów, jest to deklaracja zmiennej.

– Deklaracje zmiennych i metod są w Javie bardzo podobne. Sam zobacz:

Kod Opis
String imie;
Zmienna o nazwie imie, która jest typu String.
String getImie()
{
}
Metoda o nazwie getImie, która zwraca String.

– Ale to nie wszystko. W Javie metody nie mogą istnieć samodzielnie. Muszą być umieszczone wewnątrz klasy. Zatem, gdy ludzie chcą napisać jeden mały program w Javie, muszą najpierw stworzyć klasę, zadeklarować w niej metodę main i dopiero wtedy mogą napisać swój kod w metodzie. Ci Ziemianie są pokręceni!

– Diego wpadł do mnie i poprosił o przekazanie Ci tych zadań. Mam nadzieję, że Ci się spodobają.

undefined
1
Zadanie
Składnia Java, poziom 1, lekcja 8
Niedostępne
Wielkie porządki
Ktoś, kto napisał ten program, musiał bardzo się śpieszyć. A tak zupełnie poważnie: ten program został napisany w celach edukacyjnych i autor celowo umieścił w nim zbędne zmienne oraz nie zadeklarował potrzebnych zmiennych. Poprawimy to: Zakomentuj niepotrzebne zmienne i zadeklaruj te brakujące. Dzięki temu nasz program osiągnie wieczną harmonię.
undefined
1
Zadanie
Składnia Java, poziom 1, lekcja 8
Niedostępne
Nie chce Ci się? Mimo wszystko – zrób to.
Lenistwo dotyka nawet najlepszych programistów. Zresztą – nie tylko programistów. Musisz jednak wiedzieć, że wszyscy oni zostali profesjonalistami dzięki nauce. Proponujemy zatem – nie leń się. Zamiast tego spróbuj wyświetlić na ekranie to hasło: „Jeżeli masz na to ochotę, wykonaj zadanie. Jeżeli nie masz na to ochoty, zrób to mimo wszystko”. Wyświetl je 16 razy, żeby dobrze to zapamiętać.
undefined
5
Zadanie
Składnia Java, poziom 1, lekcja 8
Niedostępne
Kwadrat liczby
Istnieje kilka sposobów na to, aby uzyskać kwadrat liczby. Niektórzy na przykład najpierw piszą liczbę, a następnie rysują wokół niej kwadrat. Z tej metody korzystają osoby, które nigdzie się nie uczyły. Wszyscy inni muszą mnożyć, znać na pamięć tabliczkę mnożenia lub... użyć programu. Twój program powinien wyświetlać kwadrat liczby 5.
undefined
5
Zadanie
Składnia Java, poziom 1, lekcja 8
Niedostępne
Proste jak 2+2
W aplikacji Java wszystkie akcje wykonuje się przez funkcje, a dokładniej – metody. W naszym programie uprzejmy mentor zaimplementował już metodę (czyli – napisał kod metody), która liczy sumę dwóch liczb. Wszystko, co musisz zrobić, to wywołać tę metodę z argumentami 2 i 2. Należy to wykonać w metodzie main.
undefined
1
Zadanie
Składnia Java, poziom 1, lekcja 8
Niedostępne
Wybierz zdrowe jedzenie! Wybierz owoce!
Wyświetl zmienne, których wartościami są nazwy owoców. Każdą zmienną wyświetl w nowej linii.
undefined
1
Zadanie
Składnia Java, poziom 1, lekcja 8
Niedostępne
Ulubiony wiersz
Jeśli myślisz, że dzisiejsi programiści to stuprocentowi inżynierowie, skupieni tylko na gadżetach i technologii, to jesteś w błędzie. Niektórzy pasjonują się także poezją. Ty pewnie także jesteś miłośnikiem poezji, więc poniższe zadanie nie powinno sprawić Ci trudu: wyświetl czterowiersz (lub dłuższy fragment) ze swojego ulubionego wiersza.