– Cześć, Amigo, to znowu ja, Baśka. Przepraszam, że w kółko to powtarzam, ale taki jest zwyczaj na Ziemi w XXXI wieku. Chcę przekazać Ci więcej informacji na temat zmiennych referencyjnych i przekazywania zmiennych referencyjnych do funkcji (metod).

– Jestem gotowy.

– Świetnie, zatem słuchaj. Zmienne referencyjne to wszystkie zmienne, które nie są zmiennymi prostymi. Takie zmienne przechowują tylko referencję obiektu (odwołanie do obiektu).

– Zmienne proste przechowują wartości, podczas gdy zmienne referencyjne przechowują referencje do obiektów lub null. Mam rację?

– Dokładnie.

– Co to jest referencja?

– Relacja pomiędzy obiektem i referencją obiektu jest jak relacja pomiędzy osobą i jej numerem telefonu. Numer telefonu nie jest osobą, ale można użyć go, aby zadzwonić do danej osoby, poprosić o informacje, kontrolować ją lub wydawać jej polecenia. Referencja służy właśnie do pracy z obiektami. Wszystkie obiekty oddziałują na inne za pomocą referencji.

– Jakby rozmawiały ze sobą przez telefon?

– Dokładnie. Gdy wykonujemy przypisanie zmiennej prostej, wartość jest kopiowana. Jeżeli przypisujemy referencję, kopiowany jest adres obiektu (numer telefonu). Sam obiekt nie jest kopiowany.

– OK, mam to.

– Referencja daje jeszcze jedną korzyść: możesz przekazać referencję obiektu do dowolnej metody i będzie ona mogła użyć tej referencji, aby zmodyfikować (zmienić) obiekt poprzez wywołanie jego metod i dostęp do danych wewnątrz obiektu.

Przykład 1
Tutaj wartości m i n nie zmieniają się.
public class Referencje
{
 public static void main (String[] args)
 {
  int m = 5;
  int n = 6;

  System.out.println("M=" + m + " N=" + n);
  zamiana(m, n);
  System.out.println("M=" + m + " N=" + n);
 }

 private static void zamiana(int a, int b)
 {
  int c = a;
  a = b;
  b = c;
 }
}
A oto, dlaczego tak jest.
Ten kod jest analogiczny do kodu po lewej stronie.
public class Referencje
{
 public static void main (String[] args)
 {
  int m = 5;
  int n = 6;

  System.out.println("M=" + m + " N=" + n);
  int a = m, b = n;

  int c = a;
  a = b;
  b = c;

  System.out.println("M=" + m + " N=" + n);
 }
}

– Do zmiennych a i b przypisywane są tylko wartości, odpowiednio 5 (m) i 6 (n); a i b nie wiedzą nic o zmiennych m i n (i nie wpływają na nie w żaden sposób).

– Prawdę mówiąc, teraz rozumiem, że nic nie rozumiem. Czy możesz podać mi jeszcze kilka przykładów?

– Używając referencji obiektu, moglibyśmy zrobić tak:

Przykład 2
W tym kodzie dane obiektów zmieniają się.
public class Prymitywy
{
 public static void main(String[] args)
 {
  Student jola = new Student();
  jola.imie = "Jola";
  jola.wiek = 21;

  Student ela = new Student();
  ela.imie = "Ela";
  ela.wiek = 15;

  System.out.println("Jola ma " + jola.wiek);
  System.out.println("Ela ma " + ela.wiek);

  zamianaWieku(jola, ela);

  System.out.println("Jola ma " + jola.wiek);
  System.out.println("Ela ma " + ela.wiek);
 }

 private static void zamianaWieku(Student a,
                  Student b)
 {
  int c = a.wiek;
  a.wiek = b.wiek;
  b.wiek = c;
 }

 static class Student
 {
  String imie;
  int wiek;
 }
}
A oto, dlaczego tak jest.
Ten kod jest analogiczny do kodu po lewej stronie.
public class Prymitywy
{
 public static void main(String[] args)
 {
  Student jola = new Student();
  jola.imie = "Jola";
  jola.wiek = 21;

  Student ela = new Student();
  ela.imie = "Ela";
  ela.wiek = 15;

  System.out.println("Jola ma " + jola.wiek);
  System.out.println("Ela ma " + ela.wiek);

  Student a = jola, b = ela;

  int c = a.wiek;
  a.wiek = b.wiek;
  b.wiek = c;

  System.out.println("Jola ma " + jola.wiek);
  System.out.println("Ela ma " + ela.wiek);
 }

 static class Student
 {
  String imie;
  int wiek;
 }
}

– Referencje do jola i ela są przypisywane odpowiednio do zmiennych a i b; a i b zmieniają wartości w obiektach jola i ela.

– I można deklarować klasy wewnątrz innych klas, tak? Super!

– Ale nadal nie do końca rozumiem całą resztę.

– Wszystko w swoim czasie.