– Cześć, Amigo. Na naszej planecie używamy Pascala, który jest bardziej zaawansowany. W Pascalu wyglądałoby to tak:

Pascal
If a < b Then
  WriteLn ('a jest mniejsze niż b');
Java
if (a < b)
  System.out.println("a jest mniejsze niż b");
Pascal
If a < b Then
  WriteLn('a jest mniejsze niż b')
Else
  WriteLn('a jest większe niż b');
Java
if (a < b)
  System.out.println("a jest mniejsze niż b");
else
  System.out.println("a jest większe niż b");
Pascal
If a < b Then
  Begin
    WriteLn('a jest mniejsze niż b');
    WriteLn('a jest mniejsze niż b');
  End
Else
  Begin
    WriteLn('a jest większe niż b');
    WriteLn('a jest większe niż b');
  End;
Java
if (a < b)
{
  System.out.println("a jest mniejsze niż b");
  System.out.println("a jest mniejsze niż b");
}
else
{
  System.out.println("a jest większe niż b");
  System.out.println("a jest większe niż b");
}

Pascal
If a < b And a < c Then
  WriteLn('a jest najmniejsze spośród a, b, c');
Java
if (a < b && a < c)
  System.out.println("a jest najmniejsze spośród a, b, c");
Pascal
If a < b Or a < c Then
  WriteLn('a jest mniejsze niż b albo mniejsze niż c');
Java
if (a < b || a < c)
  System.out.println("a jest mniejsze niż b albo mniejsze niż c");
Pascal
If Not (a < b) Then
  WriteLn('b jest mniejsze niż lub równe a')
Else
  WriteLn('b jest większe niż a');
Java
if ( !(a < b) )
  System.out.println("b jest mniejsze niż lub równe a");
else
  System.out.println("b jest większe niż a");
Pascal
If a < b Then
  Begin
    If a < c Then
      WriteLn('a jest minimum')
    Else
      WriteLn('c jest minimum');
  End
Else
  Begin
    If b < c Then
      WriteLn('b jest minimum')
    Else
      WriteLn('c jest minimum');
  End;
Java
if (a < b)
{
  if (a < c)
    System.out.println("a jest minimum");
  else
    System.out.println("c jest minimum");
}
else
{
  if (b < c)
    System.out.println("b jest minimum");
  else
    System.out.println("c jest minimum");
}
Pascal
If a <= b And a <= c Then
  WriteLn('a jest minimum')
Else If b <= a And b <= c Then
  WriteLn('b jest minimum')
Else If c <= a And c <= b Then
  WriteLn('c jest minimum');
Java
if (a <= b && a <= c)
  System.out.println("a jest minimum");
else  if (b <= a && b <= c)
  System.out.println("b jest minimum");
else  if (c <= a && c <= b)
  System.out.println("c jest minimum");