– Cześć, kolego. Bilaabo powie Ci, jak to będzie wyglądało w Pascalu.

Pascal
i := 3;
While i >= 0 Do
Begin 
  WriteLn(i);
  i := i - 1;
End;
Java
int i = 3;
while (i >= 0)
{
  System.out.println(i);
  i--;
}
Pascal
i := 0;
While i < 3 Do
Begin 
  WriteLn(i);
  i := i + 1;
End;
Java
int i = 0;
while (i < 3)
{
  System.out.println(i);
  i++;
}
Pascal
wprowadzonoWyjdz := False;
While Not wprowadzonoWyjdz Do
Begin
  ReadLn(s);
  wprowadzonoWyjdz := (s = 'wyjdz');
End;
Java
boolean wprowadzonoWyjdz = false;
while (!wprowadzonoWyjdz)
{
  String s = buffer.readLine();
  wprowadzonoWyjdz = s.equals("wyjdz");
}
Pascal
While True Do
  WriteLn('C');
Java
while (true)
  System.out.println('C');
Pascal
While True Do
Begin
  ReadLn(s);
  If s = 'wyjdz' Then 
    Break;
End;
Java
while (true) 
{
  String s = buffer.readLine();
  if (s.equals("wyjdz")) 
    break;  
}

– To porównanie z Pascalem ma sens tylko dla kogoś, kto zna Pascala.

– Chcesz mi powiedzieć, że go nie znasz?! Proszę Cię! To najbardziej popularny język na mojej planecie.

– OK, OK. Na pewno jest fascynujący. Gdybym go znał, na pewno bym go używał.