– Cześć.

– Cześć, Basiu!

– Teraz czas, by pouczyć się o pętlach. Pętle są tak proste, jak instrukcje if/else, tylko trochę bardziej interesujące. Możesz użyć pętli, aby wykonać komendę bądź blok komend wielokrotnie. Ogólnie pętla wygląda tak:

Pętla (przykład 1)

while(boolean condition)               
  komenda;
Pętla (przykład 2)

while(boolean condition) 
  blok komend w nawiasach klamrowych

– To wszystko jest bardzo proste. Komenda lub blok są wywoływane tyle razy, aż warunek pętli będzie spełniony. Najpierw sprawdzany jest warunek. Jeśli jest on spełniony, wywoływane jest ciało pętli (blok komend). Warunek sprawdzany jest ponownie. Jeśli jest on spełniony, ciało pętli wywoływane jest ponownie. To powtarza się tak długo, aż warunek przestanie być spełniony.

– A co, jeśli jest on zawsze spełniony lub nigdy taki nie jest?

– Jeśli jest zawsze spełniony, program nie przestanie nigdy działać: będzie powtarzał pętlę bez końca. Jeśli nigdy nie jest spełniony, to ciało pętli nigdy nie zostanie wykonane.

Oto kilka przykładów:

Kod Java Opis
int i = 3;
while (i >= 0)
{
  System.out.println(i);
  i--; //Zmniejsza o 1
}
3
2
1
0
int i = 0;
while (i < 3)
{
  System.out.println(i);
  i++; //Zwiększa o 1
}
0
1
2
boolean wprowadzonoWyjdz = false;
while (!wprowadzonoWyjdz)
{
  String s = buffer.readLine();
  wprowadzonoWyjdz = s.equals("wyjdz");
}
Program będzie wyświetlać stringi z klawiatury tak długo, aż zostanie wprowadzone 'wyjdź'.
while (true) 
  System.out.println("C");
Program wielokrotnie wyświetli literę C na ekranie.
while (true) 
{
  String s = buffer.readLine();
  if (s.equals("wyjdz")) 
    break;
}
Program będzie wyświetlać stringi z klawiatury tak długo, aż zostanie wprowadzone 'wyjdź'.

– Po tych instrukcjach warunkowych nie wydaje się to już skomplikowane. Chciałbym to wypróbować.