– Cześć, Amigo. Mamy tutaj trochę ciekawych zadań zawierających metody statyczne:

undefined
5
Zadanie
Składnia Java, poziom 6, lekcja 8
Niedostępne
Kontrola wagi ciała
Basia reaguje histerycznie: myśli, że jest gruba. Co teraz będzie? Przecież nie może pojawiać się publicznie, może z wyjątkiem spotkań z sąsiadami na ławce przed domem. Będzie musiała rezerwować dwa miejsca obok siebie w samolocie. Wiecznie będzie blokować windę. Taki wstyd. Ruina i nieszczęście. Świat to ciemne, ponure bagno. Dobra, dość tego. Czy Basia przypadkiem nie przesadza? Napiszmy dla niej program, który obliczy jej BMI (ang. body mass index – wskaźnik masy ciała) i trochę ją uspokoi (albo wręcz przeciwnie).
undefined
2
Zadanie
Składnia Java, poziom 6, lekcja 8
Niedostępne
Licznik klasy
Zmienna statyczna istnieje poza obiektem. Jeśli chcemy zatem obliczyć liczbę obiektów utworzonych w danej klasie, możemy utworzyć statyczną zmienną klasy. Czy to ma jakiś sens? Policzmy obiekty klasy Kot, używając zmiennej licznikKotow, która będzie częścią klasy. Zwiększymy ją o 1 za każdym razem, kiedy wywoływany będzie konstruktor.
undefined
2
Zadanie
Składnia Java, poziom 6, lekcja 8
Niedostępne
Metody statyczne dla kotów
Tajne centrum CodeGym zawarło z hodowcami kotów umowę, zgodnie z którą ma im ono dostarczyć pewne aplikacje. Początkujący programiści, uczący się getterów i setterów, mogą teraz napisać program dla wielbicieli kotów, liczący te zwierzaki. Oto, co musisz zrobić: utwórz klasę Kot z metodami statycznymi, których użyjesz do pobrania lub zmiany liczby kotów.
undefined
5
Zadanie
Składnia Java, poziom 6, lekcja 8
Niedostępne
Odległość między dwoma punktami
Na pewno wiesz, że możesz narysować prostą linię między jakimikolwiek dwoma punktami na płaszczyźnie, prawda? Jeśli jednak o tym nie wiedziałeś/aś, to poczytaj o Euklidesie i jego traktacie o tytule „Elementy”. A najlepiej uwierz nam na słowo i napisz metodę static double getOdleglosc(x1, y1, x2, y2). Powinna ona wyznaczać odległość między dwoma punktami.
undefined
5
Zadanie
Składnia Java, poziom 6, lekcja 8
Niedostępne
Klasa ConsoleReader
Dzisiaj studenci i studentki centrum CodeGym dostali zadanie związane z czytaniem. Powinni oni (i Ty też!) utworzyć klasę ConsoleReader z 4 metodami statycznymi: jedna z nich czyta ciąg z konsoli, druga liczbę całkowitą, a trzecia liczbę ułamkową. Czwarta klasa jest inna: czyta ciąg "true" lub "false" z klawiatury i zwraca odpowiednią wartość boolean.
undefined
5
Zadanie
Składnia Java, poziom 6, lekcja 8
Niedostępne
Klasa StringHelper
Kochamy metody statyczne. Sprawiają, że to, co niedostępne, staje się dostępne. Oczywiście czasem dzieje się zupełnie inaczej... W każdym razie, w tym zadaniu je kochamy: utwórzmy klasę StringHelper, która ma 2 metody statyczne: multiply(String s, int licznik) - zwraca ciąg, który jest powtarzany określoną przez wartość zmiennej licznik liczbę razy; i multiply(String s) - zwraca ciąg, który jest powtarzany 5 razy.
undefined
5
Zadanie
Składnia Java, poziom 6, lekcja 8
Niedostępne
Kalkulator
Kalkulator jest jak rytuał przejścia w programowaniu. Każdy porządny świeżak po prostu musi napisać program, który dodaje i odejmuje. Teraz, kiedy już wiemy, jak manipulować klasami i metodami statycznymi, utworzymy prawdziwy kalkulator, wykonujący cztery operacje arytmetyczne i liczący procent z liczby!