Przykłady użycia ArrayList i generyków - 1

– A może zacznę od tego, co naprawdę jest przydatne? Przedstawię Ci kilka przykładów praktycznego użycia ArrayList i generyków:

Przykład 1:

Wczytaj listę liczb z klawiatury
public static void main(String[] args) throws IOException
{
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in) );
  ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<Integer>();

  while (true)
  {
    String s = reader.readLine();
    if (s.isEmpty()) break;
    lista.add(Integer.parseInt(s));
  }
}

Przykład 2:

Podobnie do powyższego, tylko na końcu listy dodane są liczby parzyste, a nieparzyste – na jej początku.
public static void main(String[] args) throws IOException
{
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<Integer>();

  while (true)
  {
    String s = reader.readLine();
    if (s.isEmpty()) break;

    int x = Integer.parseInt(s);
    if (x % 2 == 0) // Sprawdza, czy reszta z dzielenia przez dwa jest równa zero
      lista.add(x);     // Dodaje na końcu
    else
      lista.add(0, x);   // Dodaje do początku
  }
}

Przykład 3:

Usuń wszystkie liczby większe niż 5:
public static void main(String[] args) throws IOException
{
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in) );
  ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<Integer>();

  lista.add(1);
  lista.add(7);
  lista.add(11);
  lista.add(3);
  lista.add(15);

  for (int i = 0; i < lista.size(); ) // Przenosi twierdzenie, które zwiększa i do wnątrza pętli
  {
    if (lista.get(i) > 5)
      lista.remove(i); // Nie zwiększa i, jeśli usunięty został bieżący element
    else
      i++;
  }
}

Przykład 4:

Podziel tablicę na dwie części – liczby parzyste i nieparzyste
public static void main(String[] args) throws IOException
{
  // Statyczna inicjalizacja tablicy
  int[] data = {1, 5, 6, 11, 3, 15, 7, 8};

  // Tworzy listę, której wszystkie elementy są liczbami całkowitymi
  ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<Integer> ();

  // Używa tablicy, aby zapełnić listę
  for (int i = 0; i < data.length; i++) lista.add(data[i]);

  ArrayList<Integer> parzyste = new ArrayList<Integer>(); // Liczby parzyste
  ArrayList<Integer> nieparzyste = new ArrayList<Integer>();  // Liczby nieparzyste

  for (int i = 0; i < lista.size(); i++)
  {
    Integer x = lista.get(i);
    if (x % 2 == 0)  // Jeśli x jest parzysty
      parzyste.add(x);  // Dodaj x do kolekcji liczb parzystych
    else
      nieparzyste.add(x);  // Dodaj x do kolekcji liczb nieparzystych
  }
}
2
Zadanie
Składnia Java,  poziom 7lekcja 8
Niedostępne
Wprowadzanie kodu
Nie musisz myśleć, po prostu go wyklep! Brzmi to trochę paradoksalnie, ale czasami Twoje palce „pamiętają” kod lepiej niż Twój świadomy umysł. Właśnie dlatego trening w tajnym centrum CodeGym zawiera zadania wymagające wprowadzania kodu. Wprowadzając kod, przyzwyczajasz się do składni oraz zarabiasz ciemną materię. Co więcej, walczysz z własnym lenistwem!

Przykład 5:

Scal różne listy
public static void main(String[] args) throws IOException
{
  ArrayList<Integer> lista1 = new ArrayList<Integer>();  // Tworzy listę
  Collections.addAll(lista1, 1, 5, 6, 11, 3, 15, 7, 8);  // Zapełnia listę

  ArrayList<Integer> lista2 = new ArrayList<Integer>();
  Collections.addAll(lista2, 1, 8, 6, 21, 53, 5, 67, 18);

  ArrayList<Integer> wynik = new ArrayList<Integer>();

  wynik.addAll(lista1);  // Dodaje wszystkie wartości z każdej listy do nowej listy
  wynik.addAll(lista2);

  for (Integer x : wynik)  // Szybki sposób na zapętlenie wszystkich elementów, tylko dla kolekcji
  {
    System.out.println(x);
  }
}

– Super! Czyżby zaraz miał przyjechać Diego z ciężarówką pełną podobnych zadań?

– Tak, już tu jest.