På den här nivån fortsatte du att bekanta dig med samlingar: du kom på vad HashMap och TreeMap är, och lärde dig också mer om metoderna i hjälpklassen Samlingar.

I allmänhet föreslår vi att du andas in och andas ut, och sedan stänger dessa ämnen helt (för nu) - läs noggrant några ytterligare lektioner. Det kommer inte att bli tråkigt!

HashMap: vilken typ av karta är detta?

TreeMap i Java

Samlingar i Java

Samlingsklass i Java