Ở cấp độ này, bạn tiếp tục làm quen với các bộ sưu tập: bạn đã tìm ra HashMap và TreeMap là gì, đồng thời tìm hiểu thêm về các phương thức của lớp trình trợ giúp Bộ sưu tập.

Nói chung, chúng tôi khuyên bạn nên hít vào và thở ra, sau đó kết thúc hoàn toàn những chủ đề này (hiện tại) — hãy đọc kỹ một vài bài học bổ sung. Nó sẽ không được nhàm chán!

HashMap: đây là loại bản đồ gì?

Sơ đồ cây trong Java

Bộ sưu tập trong Java

Lớp bộ sưu tập trong Java