Sa antas na ito, patuloy kang nakilala sa mga koleksyon: nalaman mo kung ano ang HashMap at TreeMap, at natutunan din ang higit pa tungkol sa mga pamamaraan ng klase ng helper ng Collections.

Sa pangkalahatan, iminumungkahi namin na huminga ka at huminga, at pagkatapos ay ganap na isara ang mga paksang ito (sa ngayon) — maingat na basahin ang ilang karagdagang mga aralin. Hindi ito magiging boring!

HashMap: anong uri ng mapa ito?

TreeMap sa Java

Mga koleksyon sa Java

Klase ng koleksyon sa Java