Grattis till nästa steg i dina studier vid Java University. Framöver finns en hel del ny användbar kunskap som hjälper dig att bli proffs inom mjukvaruutveckling.

Vad du kommer att lära dig i Java Core-modulen

 1. OOP:
  • inkapsling, polymorfism. Gränssnitt
  • överbelastning, åsidosättande. Abstrakta klasser
  • sammansättning, aggregering, arv
 2. Stream API

 3. Skriv casting, instans av , switch expression
 4. Nyanser av att ringa konstruktörer. statiskt block.
 5. Organisation av klassen Object : equals() , hashCode() , clone() , toString() . Oföränderliga föremål
 6. Rekursion
 7. Introduktion till trådar:
  • Tråd , Runnable , start , sleep
  • synkroniserad , volatile , wait , notify.DeadLock
 8. Exekutörer
 9. ThreadLocal , Callable , Future
 10. Inre/kapslade klasser, exempel: Map.Entry
 11. Serialisering av JSON/XML/YAML
 12. Reflection API
 13. Anteckningar i Java
 14. Uttag
Observera att några av lektionerna i den här modulen är hämtade från huvudkursen i CodeGym, så deras stil är något annorlunda (teorin presenteras med samtal mellan spelkaraktärer). Detta påverkar inte djupet i presentationen av nytt material - det är bara den valda metoden för presentation.

Lycka till i dina studier!