Gratulujemy przejścia do kolejnego etapu studiów na Uniwersytecie Java. Przed Tobą wiele nowej przydatnej wiedzy, która pomoże Ci stać się profesjonalistą w rozwoju.

Czego nauczysz się w module Java Core

 1. OOP:
  • enkapsulacja, polimorfizm. Interfejsy
  • przeciążać, przeciążać. Klasy abstrakcyjne
  • skład, agregacja, dziedziczenie
 2. Strumień API

 3. Rzutowanie typu, instanceof , switch-expression
 4. Cechy wywoływania konstruktorów. blok statyczny
 5. Obiekt urządzenia : równa się , hashCode , klon , toString() . niezmienne obiekty
 6. rekursja
 7. Znajomość wątków:
  • Wątek , Runnable , start , uśpienie
  • zsynchronizowane , ulotne , czekaj , powiadom.DeadLock
 8. Wykonawcy
 9. Wątek lokalny , wywoływalny , przyszły
 10. Klasy wewnętrzne/zagnieżdżone, przykłady: Map.Entry
 11. Serializacja JSON/XML/YAML
 12. Interfejs API refleksji
 13. Adnotacje w Javie
 14. Gniazda
Należy pamiętać, że część wykładów w tym module pochodzi z głównego kursu online CodeGym, więc styl prezentacji informacji jest w nich nieco inny (wykład teoretyczny w dialogach + postacie z gry). Nie wpływa to na głębię prezentacji nowego materiału – to tylko cecha prezentacji.

Powodzenia w nauce!