Varför Java behöver gränssnitt

I den här lektionen kommer vi att prata om ett viktigt koncept i Java: gränssnitt. Du är förmodligen bekant med ordet. Till exempel är gränssnitt en del av de flesta datorprogram och spel. I vid mening är ett gränssnitt ett slags "kontrollpanel" som kopplar samman två interagerande parter. Se lektionen för att lära dig exakt vad detta ord betyder i Java.

Användbara material

Som författaren till denna korta artikelserie skriver, kommer detta material att gynna de som har listat ut hur man skapar gränssnitt, förstår hur gränssnittsarv fungerar och har implementerat flera exempel, men som fortfarande inte förstår varför. Materialet nedan tar upp "tillämpningen" av gränssnitt:

Skillnaden mellan abstrakta klasser och gränssnitt

I den här lektionen kommer du att lära dig hur abstrakta klasser skiljer sig från gränssnitt, och du kommer att se exempel på vanliga abstrakta klasser.

Skillnaden mellan en abstrakt klass och ett gränssnitt är viktig. Du kommer att få frågan om skillnaden mellan dessa begrepp i 90 % av dina framtida anställningsintervjuer. Så se till att du förstår vad du läser.

10 frågor om abstrakta klasser och gränssnitt från Java-jobbintervjuer

I den här artikeln kommer vi att titta på de vanligaste frågorna relaterade till abstrakta klasser och gränssnitt som ställs i anställningsintervjuer för Java-programutvecklingspositioner på olika nivåer. De flesta av dem är tydliga även för nybörjare Java-programmerare. De är huvudsakligen öppna frågor, men några av dem kan vara knepiga, som att förklara skillnaden mellan abstrakta klasser och gränssnitt i Java, eller förklara när man ska föredra en abstrakt klass framför ett gränssnitt.