"Hej, Amigo!"

Intervjufrågor
1 Kan ett File-objekt motsvara en fil som ännu inte existerar?
2 Hur konverterar man ett filobjekt till en sökväg?
3 Varför behöver vi klassen Filer?
4 Vilka klasser för zipping kan du?
5 Hur lägger man till en katalog i ett arkiv?
6 Varför behöver vi fastigheter?
7 Hur lagras data i en .properties-fil?
8 Kan jag ändra data i ett Properties-objekt efter att ha laddat in det från en fil?
9 Varför behöver vi FileReader-klassen?
10 Varför behöver vi FileWriter-klassen?