"Cześć, Amigo!"

Pytania do wywiadu
1 Czy obiekt File może odpowiadać plikowi, który jeszcze nie istnieje?
2 Jak przekonwertować obiekt pliku na ścieżkę?
3 Dlaczego potrzebujemy klasy Files?
4 Jakie znasz klasy kompresji?
5 Jak dodać katalog do archiwum?
6 Dlaczego potrzebujemy Właściwości?
7 W jaki sposób przechowywane są dane w pliku .properties?
8 Czy mogę zmienić dane w obiekcie Właściwości po załadowaniu go z pliku?
9 Dlaczego potrzebujemy klasy FileReader?
10 Dlaczego potrzebujemy klasy FileWriter?