Användbara länkar från professorn – 6 - 1

"Så, min vän Amigo, du avslutar den sjätte nivån i Java Syntax-uppdraget? Inte illa, inte illa, men vem behöver du tacka? Vad är det? Jag kunde inte höra! Nå, okej, inte om det just nu. Nu till lite extra material. Vad lärde du dig på den här nivån?"

"Mycket! Du berättade för mig om sophämtning, minns du? Och det fanns lektioner om slutbehandling, objektlivslängd och statiska variabler."

"I så fall, då säger jag dig, allt går enligt plan! Om du är säker på att du har lärt dig alla dessa ämnen, gå vidare. Men jag skulle ta en titt på den här intressanta resursen om jag var du :"

Mer om sophämtaren

"Har du någonsin undrat hur arbetet hos Javas snälla sophämtare och ditt program fördelas i tid? Om inte, läs och lär dig. Huvudsaken är att inte bli rädd. Java-sopsamlaren är snäll, men inte alltid förutsägbar för bara dödliga. Den här fascinerande artikeln kommer att lära dig i detalj om Javas sophämtning, objekts nåbarhet för referensräkning och generationer. Inte vanliga generationer, utan objektgenerationer."