பேராசிரியரின் பயனுள்ள இணைப்புகள் – 6 - 1

"அப்படியானால், என் நண்பர் அமிகோ, நீங்கள் ஜாவா தொடரியல் தேடலில் ஆறாவது நிலையை முடிக்கிறீர்களா? மோசமில்லை, மோசமில்லை, ஆனால் நீங்கள் யாருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும்? அது என்ன? என்னால் கேட்க முடியவில்லை! சரி, சரி, அதைப் பற்றி அல்ல. இப்போது சில கூடுதல் பொருட்களுக்கு. இந்த நிலையில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள்?"

"நிறைய! குப்பை சேகரிப்பு பற்றி நீங்கள் என்னிடம் சொன்னீர்கள், நினைவிருக்கிறதா? இறுதி, பொருள் வாழ்நாள் மற்றும் நிலையான மாறிகள் பற்றிய பாடங்கள் இருந்தன."

"அப்படியானால், நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், எல்லாம் திட்டமிட்டபடி நடக்கிறது! அந்த தலைப்புகள் அனைத்தையும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்பதில் உறுதியாக இருந்தால், மேலும் தொடரவும். ஆனால் நான் நீங்களாக இருந்தால், இந்த சுவாரஸ்யமான ஆதாரத்தைப் பார்ப்பேன். :"

குப்பை சேகரிப்பவர் பற்றி மேலும்

"ஜாவாவின் வகையான குப்பை சேகரிப்பாளரின் வேலை மற்றும் உங்கள் நிரல் எவ்வாறு சரியான நேரத்தில் விநியோகிக்கப்படுகிறது என்று நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா? இல்லை என்றால், பின்னர் படித்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். பயப்படாமல் இருப்பது முக்கிய விஷயம். ஜாவா குப்பை சேகரிப்பாளர் கனிவானவர், இருப்பினும் எப்போதும் கணிக்க முடியாது. வெறும் மனிதர்கள். இந்த கண்கவர் கட்டுரை ஜாவாவின் குப்பை சேகரிப்பு, குறிப்பு எண்ணுக்கான பொருள் அணுகல் மற்றும் தலைமுறைகள் பற்றி விரிவாக உங்களுக்குக் கற்பிக்கும். சாதாரண தலைமுறைகள் அல்ல, ஆனால் பொருள் தலைமுறைகள்."