Det bästa sättet att internalisera teori är att praktisera den. Om det här ämnet verkade svårt för dig rekommenderar vi att du löser extra uppgifter för att hjälpa dig att fylla i luckorna i dina kunskaper. Eller om de få nödvändiga uppgifterna räcker för dig, gå gärna vidare till nästa lektioner.

Här är några uppgifter för att konsolidera materialet från de tidigare lektionerna: