Cách tốt nhất để tiếp thu lý thuyết là thực hành nó. Nếu chủ đề này có vẻ khó đối với bạn, chúng tôi khuyên bạn nên giải quyết các nhiệm vụ bổ sung để giúp bạn lấp đầy những lỗ hổng kiến ​​thức của mình. Hoặc nếu một số nhiệm vụ bắt buộc là đủ đối với bạn, vui lòng chuyển sang các bài học tiếp theo.

Dưới đây là một số nhiệm vụ để củng cố tài liệu từ các bài học trước: