Bạn phải thuộc nhiều nhóm hơn
Tất cả mọi thứ về bất cứ điều gì. Trong nhóm của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các bài viết thú vị về mọi khía cạnh của ngành CNTT, ví dụ: lập trình, tiện ích, công nghệ và xu hướng mới. Đây là nơi bạn không chỉ có thể học tập mà còn có thể thư giãn. Hài hước liên quan đến CNTT, các bài báo về các lập trình viên nổi tiếng và các cuộc thảo luận về CNTT hoặc bất kỳ chủ đề nào khác.