కోడ్‌జిమ్/జావా బ్లాగ్/యాదృచ్ఛికంగా/జావాలో మ్యాట్రిక్స్ - 2D శ్రేణులు
John Squirrels
స్థాయి
San Francisco

జావాలో మ్యాట్రిక్స్ - 2D శ్రేణులు

సమూహంలో ప్రచురించబడింది

జావాలో మ్యాట్రిక్స్ / 2డి అర్రే అంటే ఏమిటి?

"మాతృక అనేది వరుసలు మరియు నిలువు వరుసల స్థిర సంఖ్యలో అమర్చబడిన సంఖ్యల సమాహారం." సాధారణంగా ఇవి వాస్తవ సంఖ్యలు. సాధారణంగా, మాత్రికలు సంక్లిష్ట సంఖ్యలను కలిగి ఉండవచ్చు కానీ సరళత కొరకు మేము ఇక్కడ పూర్ణ సంఖ్యలను మాత్రమే ఉపయోగిస్తాము. మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. 4 అడ్డు వరుసలు మరియు 4 నిలువు వరుసలతో కూడిన మాతృక యొక్క ఉదాహరణ ఇక్కడ ఉంది.జావాలో మ్యాట్రిక్స్ - 2D శ్రేణులు - 2
అంజీర్ 1: ఒక సాధారణ 4x4 మాతృక
జావాలో ఈ మాతృకను సూచించడానికి, మనం 2 డైమెన్షనల్ అర్రేని ఉపయోగించవచ్చు. 2D శ్రేణి 2 కొలతలు తీసుకుంటుంది, ఒకటి అడ్డు వరుస మరియు మరొకటి కాలమ్. ఉదాహరణకు, మీరు పూర్ణాంక శ్రేణి int arr[4][4] ని పేర్కొంటే , మాత్రిక 4 అడ్డు వరుసలు మరియు 4 నిలువు వరుసలను కలిగి ఉంటుందని అర్థం. లేదా ప్రతి అడ్డు వరుసకు 4 నిలువు వరుసలు ఉంటాయని మీరు చెప్పవచ్చు. మాతృకలోని మొత్తం పరిమాణం / కణాల సంఖ్య వరుసలు *నిలువు వరుసలు = mxn = 4x4 = 16.జావాలో మ్యాట్రిక్స్ - 2D శ్రేణులు - 3
Figure 2: Figure 1లోని మాతృక[4][4] జావాలో 2D అర్రేగా సూచించబడుతుంది

2D శ్రేణిని ప్రకటించండి & ప్రారంభించండి

శ్రేణి యొక్క పరిమాణాన్ని మాత్రమే ప్రకటించడానికి లేదా పరిమాణాన్ని పేర్కొనకుండా దాన్ని ప్రారంభించేందుకు ఇక్కడ కొన్ని విభిన్న మార్గాలు ఉన్నాయి.
public class Matrices {

	public static void main(String[] args) {

		// declare & initialize 2D arrays for int and string
		int[][] matrix1 = new int[2][2];
		int matrix2[][] = new int[2][3];

      //the size of matrix3 will be 4x4
		int[][] matrix3 = { { 3, 2, 1, 7 },
					  { 9, 11, 5, 4 },
					  { 6, 0, 13, 17 },
					  { 7, 21, 14, 15 } };

		String[][] matrix4 = new String[2][2];

      //the size of matrix5 will be 2x3
      // 3 cols because at max there are 3 columns
		String[][] matrix5 = { { "a", "lion", "meo" },
				      { "jaguar", "hunt" } };
	}
}

2D అర్రే ట్రావర్సల్

జావాలో సాధారణ శ్రేణులను ఎలా ప్రయాణించాలో మనందరికీ తెలుసు. 2D శ్రేణుల కోసం ఇది కూడా కష్టం కాదు. దీని కోసం మనం సాధారణంగా నెస్టెడ్ 'ఫర్' లూప్‌లను ఉపయోగిస్తాము. కొంతమంది ప్రారంభకులు దీనిని గ్రహాంతర భావనగా భావించవచ్చు, కానీ మీరు దానిని లోతుగా త్రవ్విన వెంటనే మీరు దీన్ని కొంత అభ్యాసంతో అమలు చేయగలుగుతారు. కింది స్నిప్పెట్‌ని చూడండి. ఇది మీ సంపూర్ణ అవగాహన కోసం ప్రతి అడ్డు వరుసకు సంబంధించిన నిలువు వరుసల సంఖ్యను మాత్రమే ప్రదర్శిస్తుంది.
public class MatrixTraversal {
	public static void main(String[] args) {

	  int[][] matrix = new int[4][4];
	  for (int i = 0; i < matrix.length; i++)
	  {
		 // length returns number of rows
		 System.out.print("row " + i + " : ");
		 for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++)
		 {
		  // here length returns # of columns corresponding to current row
		  System.out.print("col " + j + " ");
		 }
	  System.out.println();
	  }
	}
}
అవుట్‌పుట్
వరుస 0 : col 0 col 1 col 2 col 3 row 1 : col 0 col 1 col 2 col 3 row 2 : col 0 col 1 col 2 col 3 row 3 : col 0 col 1 col 2 col 3

జావాలో 2డి అర్రేని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి?

మీకు 2D అర్రే ట్రావర్సల్ గురించి బాగా తెలిసిన తర్వాత, జావాలో 2D శ్రేణులను ముద్రించడానికి కొన్ని మార్గాలను చూద్దాం.

నెస్టెడ్ “ఫర్” లూప్‌ని ఉపయోగించడం

జావాలో మాతృకను ముద్రించడానికి ఇది అత్యంత ప్రాథమిక మార్గం.
public class MatrixTraversal {

  public static void printMatrix(int matrix[][])
  {
    for (int i = 0; i < matrix.length; i++)
	 {
	  // length returns number of rows
	  for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++)
	  {
	   // here length returns number of columns corresponding to current row
		// using tabs for equal spaces, looks better aligned
		// matrix[i][j] will return each element placed at row ‘i',column 'j'
		System.out.print( matrix[i][j] + "\t");
	   }
	   System.out.println();
	  }
	}

	public static void main(String[] args) {

		int[][] matrix = { { 3, 2, 1, 7 },
					 { 9, 11, 5, 4 },
					 { 6, 0, 13, 17 },
					 { 7, 21, 14, 15 } };
		printMatrix(matrix);
	}
}
అవుట్‌పుట్
3 2 1 7 9 11 5 4 6 0 13 17 7 21 14 15

"ప్రతి కోసం" లూప్ ఉపయోగించి

“ ఫోరీచ్ లూప్ ” ఉపయోగించి జావాలో 2D శ్రేణులను ప్రింట్ చేయడానికి ఇక్కడ మరొక మార్గం ఉంది . ఇది జావా అందించిన ప్రత్యేక రకం లూప్, ఇక్కడ మాతృకలోని ప్రతి అడ్డు వరుస ద్వారా పూర్ణ[]వరుస లూప్ అవుతుంది. అయితే, వేరియబుల్ “మూలకం” అడ్డు వరుస ద్వారా నిలువు వరుస సూచిక వద్ద ఉంచబడిన ప్రతి మూలకాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
public class MatrixTraversal {

	public static void printMatrix(int matrix[][]){
		for (int [] row : matrix)
		{
			// traverses through number of rows
			for (int element : row)
			{
				// 'element' has current element of row index
				System.out.print( element + "\t");
			}
			System.out.println();
		}
	}

	public static void main(String[] args) {

		int[][] matrix = { { 3, 2, 1, 7 },
					 { 9, 11, 5, 4 },
					 { 6, 0, 13, 17 },
					 { 7, 21, 14, 15 } };
		printMatrix(matrix);
	}
}
అవుట్‌పుట్
3 2 1 7 9 11 5 4 6 0 13 17 7 21 14 15

“Arays.toString()” పద్ధతిని ఉపయోగించడం

జావాలో Arrays.toString() పద్ధతి, దానికి పంపబడిన ప్రతి పరామితిని ఒకే శ్రేణిగా మారుస్తుంది మరియు దానిని ప్రింట్ చేయడానికి దాని బిల్ట్ ఇన్ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తుంది. మేము చుట్టూ ప్లే చేయడానికి డమ్మీ స్ట్రింగ్ 2D శ్రేణిని సృష్టించాము. పూర్ణాంక శ్రేణుల కోసం కూడా ఇదే పద్ధతి పనిచేస్తుంది. మీ వ్యాయామం కోసం దీన్ని సాధన చేయమని మేము మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాము.
import java.util.Arrays;
public class MatrixTraversal {
	public static void printMatrix(String matrix[][]){

		for (String[] row : matrix) {
			// convert each row to a String before printing
			System.out.println(Arrays.toString(row));
		}
	}

	public static void main(String[] args) {

		String [][] matrix = { { "Hi, I am Karen" },
						{ "I'm new to Java"},
						{ "I love swimming" },
						{ "sometimes I play keyboard"} };
		printMatrix(matrix);
	}
}
అవుట్‌పుట్
[హాయ్, నేను కరెన్] [నేను జావాకు కొత్త] [నాకు స్విమ్మింగ్ అంటే ఇష్టం] [కొన్నిసార్లు నేను కీబోర్డ్ ప్లే చేస్తాను]

కోడ్ వివరణ

మొదటి పునరావృతంలో, స్ట్రింగ్[]వరుస "హాయ్, ఐ యామ్ కరెన్" అని అర్రేగా చదివి , దానిని స్ట్రింగ్‌గా మార్చి, ఆపై ప్రింట్ చేస్తుంది. అన్ని పునరావృత్తులు ఎలా జరుగుతాయి. ఇక్కడ అందించబడిన యుటిలిటీ ఏమిటంటే, మీరు ఏ ఇండెక్స్‌లను (i, j) లేదా నెస్టెడ్ లూప్‌లను ట్రాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.

ముగింపు

జావాలోని 2D శ్రేణులు బహుళ డైమెన్షనల్ శ్రేణులలో చాలా సరళమైనవి. ఈ కథనం ముగిసే సమయానికి, మీరు వాటిని ఉపయోగించడానికి భయపడరని మేము ఆశిస్తున్నాము, బదులుగా కొన్ని తీవ్రమైన పని కోసం మీ స్లీవ్‌లను చుట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. మీరు ఈ నమూనా కోడ్‌లన్నింటినీ అమలు చేయవచ్చు లేదా మీ సౌలభ్యం ప్రకారం లైన్ ద్వారా డీబగ్ చేయవచ్చు. కానీ చివరికి, నైపుణ్యం గొప్ప అభ్యాసం & సహనంతో వస్తుందని మేము (ఎప్పటిలాగే) సలహా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. జావాలో 2D శ్రేణులతో మీకు సరదాగా నేర్చుకునే అనుభవం ఉందని ఆశిస్తున్నాను. అదృష్టం!
వ్యాఖ్యలు
 • జనాదరణ పొందినది
 • కొత్తది
 • పాతది
వ్యాఖ్యానించడానికి మీరు తప్పనిసరిగా సైన్ ఇన్ చేసి ఉండాలి
ఈ పేజీకి ఇంకా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు లేవు