CodeGym/Java Blog/यादृच्छिक/Java मध्ये मॅट्रिक्स - 2D अॅरे
John Squirrels
पातळी 41
San Francisco

Java मध्ये मॅट्रिक्स - 2D अॅरे

यादृच्छिक या ग्रुपमध्ये प्रकाशित केले
सदस्य

Java मध्ये मॅट्रिक्स / 2D अॅरे म्हणजे काय?

"मॅट्रिक्स म्हणजे पंक्ती आणि स्तंभांच्या निश्चित संख्येमध्ये व्यवस्था केलेल्या संख्यांचा संग्रह आहे." सहसा या वास्तविक संख्या असतात. सर्वसाधारणपणे, मॅट्रिक्समध्ये जटिल संख्या असू शकतात परंतु साधेपणासाठी आम्ही येथे फक्त पूर्ण संख्या वापरू. मॅट्रिक्स कसा दिसतो ते पाहू या. येथे 4 पंक्ती आणि 4 स्तंभ असलेल्या मॅट्रिक्सचे उदाहरण आहे.Java मधील मॅट्रिक्स - 2D अॅरे - 2
अंजीर 1: एक साधा 4x4 मॅट्रिक्स
हे मॅट्रिक्स Java मध्ये दाखवण्यासाठी, आपण 2 Dimensional Array वापरू शकतो. एक 2D अॅरे 2 परिमाणे घेते, एक पंक्तीसाठी आणि एक स्तंभासाठी. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही पूर्णांक अ‍ॅरे int arr[4][4] निर्दिष्ट केला तर याचा अर्थ मॅट्रिक्समध्ये 4 पंक्ती आणि 4 स्तंभ असतील. किंवा तुम्ही म्हणू शकता की प्रत्येक पंक्तीसाठी 4 स्तंभ असतील. मॅट्रिक्समधील सेलचा एकूण आकार/संख्या पंक्ती*स्तंभ = mxn = 4x4 = 16 असेल.Java मधील मॅट्रिक्स - 2D अॅरे - 3
अंजीर 2: आकृती 1 मधील मॅट्रिक्स[4][4] Java मध्ये 2D अॅरे म्हणून प्रस्तुत केले आहे

2D अॅरे घोषित करा आणि आरंभ करा

येथे काही भिन्न मार्ग आहेत एकतर फक्त अॅरेचा आकार घोषित करणे किंवा आकाराचा उल्लेख न करता ते आरंभ करणे.
public class Matrices {

	public static void main(String[] args) {

		// declare & initialize 2D arrays for int and string
		int[][] matrix1 = new int[2][2];
		int matrix2[][] = new int[2][3];

      //the size of matrix3 will be 4x4
		int[][] matrix3 = { { 3, 2, 1, 7 },
					  { 9, 11, 5, 4 },
					  { 6, 0, 13, 17 },
					  { 7, 21, 14, 15 } };

		String[][] matrix4 = new String[2][2];

      //the size of matrix5 will be 2x3
      // 3 cols because at max there are 3 columns
		String[][] matrix5 = { { "a", "lion", "meo" },
				      { "jaguar", "hunt" } };
	}
}

2D अॅरे ट्रॅव्हर्सल

Java मधील रेग्युलर अॅरे कसे पार करायचे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. 2D अॅरेसाठी ते कठीण नाही. यासाठी आपण सामान्यतः नेस्टेड 'फॉर' लूप वापरतो. काही नवशिक्या याला काही परकीय संकल्पना मानू शकतात, परंतु जसजसे तुम्ही त्यात खोलवर जाल तसतसे तुम्ही हे काही सरावाने अंमलात आणण्यास सक्षम व्हाल. खालील स्निपेट पहा. तुमच्या संपूर्णपणे समजून घेण्यासाठी ते फक्त प्रत्येक पंक्तीशी संबंधित स्तंभांची संख्या प्रदर्शित करते.
public class MatrixTraversal {
	public static void main(String[] args) {

	  int[][] matrix = new int[4][4];
	  for (int i = 0; i < matrix.length; i++)
	  {
		 // length returns number of rows
		 System.out.print("row " + i + " : ");
		 for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++)
		 {
		  // here length returns # of columns corresponding to current row
		  System.out.print("col " + j + " ");
		 }
	  System.out.println();
	  }
	}
}
आउटपुट
पंक्ती 0 : कोल 0 कोल 1 कॉल 2 कॉल 3 पंक्ती 1 : कॉल 0 कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 पंक्ती 2 : कॉल 0 कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 पंक्ती 3 : कॉल 0 कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3

Java मध्ये 2D अ‍ॅरे कशी प्रिंट करायची?

आपण 2D अॅरे ट्रॅव्हर्सलशी परिचित झाल्यानंतर, जावामध्ये 2D अॅरे प्रिंट करण्याचे काही मार्ग पाहू या.

Nested “for” लूप वापरणे

Java मध्ये मॅट्रिक्स प्रिंट करण्याचा हा सर्वात मूलभूत मार्ग आहे.
public class MatrixTraversal {

  public static void printMatrix(int matrix[][])
  {
    for (int i = 0; i < matrix.length; i++)
	 {
	  // length returns number of rows
	  for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++)
	  {
	   // here length returns number of columns corresponding to current row
		// using tabs for equal spaces, looks better aligned
		// matrix[i][j] will return each element placed at row ‘i',column 'j'
		System.out.print( matrix[i][j] + "\t");
	   }
	   System.out.println();
	  }
	}

	public static void main(String[] args) {

		int[][] matrix = { { 3, 2, 1, 7 },
					 { 9, 11, 5, 4 },
					 { 6, 0, 13, 17 },
					 { 7, 21, 14, 15 } };
		printMatrix(matrix);
	}
}
आउटपुट
3 2 1 7 9 11 5 4 6 0 13 17 7 21 14 15

"प्रत्येकसाठी" लूप वापरणे

जावामध्ये “ फोरच लूप ” वापरून 2D अॅरे प्रिंट करण्याचा हा दुसरा मार्ग आहे. हा जावा द्वारे प्रदान केलेला एक विशेष प्रकारचा लूप आहे, जेथे int[]पंक्ती मॅट्रिक्समधील प्रत्येक पंक्तीमधून लूप करेल. तर, व्हेरिएबल "एलिमेंट" मध्ये पंक्तीद्वारे कॉलम इंडेक्सवर ठेवलेला प्रत्येक घटक असेल.
public class MatrixTraversal {

	public static void printMatrix(int matrix[][]){
		for (int [] row : matrix)
		{
			// traverses through number of rows
			for (int element : row)
			{
				// 'element' has current element of row index
				System.out.print( element + "\t");
			}
			System.out.println();
		}
	}

	public static void main(String[] args) {

		int[][] matrix = { { 3, 2, 1, 7 },
					 { 9, 11, 5, 4 },
					 { 6, 0, 13, 17 },
					 { 7, 21, 14, 15 } };
		printMatrix(matrix);
	}
}
आउटपुट
3 2 1 7 9 11 5 4 6 0 13 17 7 21 14 15

“Arays.toString()” पद्धत वापरणे

Java मधील Arrays.toString() पद्धत, त्यास पास केलेल्या प्रत्येक पॅरामीटरला सिंगल अ‍ॅरे म्हणून रूपांतरित करते आणि प्रिंट करण्यासाठी त्याची अंगभूत पद्धत वापरते. आम्ही सुमारे खेळण्यासाठी एक डमी स्ट्रिंग 2D अॅरे तयार केला आहे. हीच पद्धत पूर्णांक अॅरेसाठी देखील कार्य करते. आम्ही तुम्हाला तुमच्या व्यायामासाठी याचा सराव करण्यास प्रोत्साहित करतो.
import java.util.Arrays;
public class MatrixTraversal {
	public static void printMatrix(String matrix[][]){

		for (String[] row : matrix) {
			// convert each row to a String before printing
			System.out.println(Arrays.toString(row));
		}
	}

	public static void main(String[] args) {

		String [][] matrix = { { "Hi, I am Karen" },
						{ "I'm new to Java"},
						{ "I love swimming" },
						{ "sometimes I play keyboard"} };
		printMatrix(matrix);
	}
}
आउटपुट
[हाय, मी कॅरेन आहे] [मी जावामध्ये नवीन आहे] [मला पोहणे आवडते] [कधी कधी मी कीबोर्ड खेळतो]

कोड स्पष्टीकरण

पहिल्या पुनरावृत्तीमध्ये, स्ट्रिंग[]पंक्ती अ‍ॅरे म्हणून “हाय, मी कॅरेन” वाचेल , स्ट्रिंगमध्ये रूपांतरित करेल आणि नंतर प्रिंट करेल. अशा प्रकारे सर्व पुनरावृत्ती होतील. येथे प्रदान केलेली उपयुक्तता अशी आहे की तुम्हाला कोणत्याही इंडेक्सेस (i, j) किंवा नेस्टेड लूपचा मागोवा ठेवण्याची गरज नाही.

निष्कर्ष

Java मधील 2D अ‍ॅरे हे बहु-आयामी अ‍ॅरेपैकी सर्वात सोपे आहेत. या लेखाच्या शेवटी, आम्ही आशा करतो की आपण ते वापरण्यास घाबरत नाही, उलट काही गंभीर कामासाठी आपले आस्तीन गुंडाळण्यास तयार आहात. तुम्ही हे सर्व नमुना कोड चालवू शकता किंवा तुमच्या सोयीनुसार लाईननुसार डीबग करू शकता. पण शेवटी, आम्ही (नेहमीप्रमाणे) सल्ला देऊ इच्छितो की कौशल्य उत्तम सराव आणि संयमाने येते. आशा आहे की तुम्हाला Java मधील 2D Arrays सह शिकण्याचा मजेदार अनुभव असेल. शुभेच्छा!
टिप्पण्या
 • लोकप्रिय
 • नवीन
 • जुने
टिप्पणी करण्यासाठी तुम्ही साईन इन केलेले असणे आवश्यक आहे
या पानावर अजून कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत