"హాయ్, అమిగో!"

  ఇంటర్వ్యూ ప్రశ్నలు
1 NaN అంటే ఏమిటి?
2 మీరు జావాలో అనంతాన్ని ఎలా పొందవచ్చు?
3 మీ ఫలితం అనంతంగా ఉందో లేదో మీరు ఎలా తనిఖీ చేస్తారు?
4 బిట్‌మాస్క్ అంటే ఏమిటి?
5 బిట్‌మాస్క్‌లు ఎక్కడ ఉపయోగించబడతాయి?
6 బిట్‌మాస్క్‌లో మీరు బిట్‌ను 1కి ఎలా సెట్ చేస్తారు?
7 బిట్‌మాస్క్‌లో మీరు బిట్‌ను 0కి ఎలా సెట్ చేస్తారు?
8 బిట్‌మాస్క్‌లో నిర్దిష్ట బిట్ విలువను మీరు ఎలా పొందుతారు?
9 వ్యక్తీకరణ యొక్క సోమరి మూల్యాంకనం అంటే ఏమిటి?
10 బూలియన్‌లతో && మరియు & ఉపయోగించడం మధ్య తేడా ఏమిటి?